Strona główna Archiwum Dane UE o handlu rolno-spożywczym

Dane UE o handlu rolno-spożywczym

Informujemy, że zgodnie z roczną publikacją danych Komisji Europejskiej, eksport rolno-spożywczy z UE do krajów trzecich wzrósł o ponad 6% w porównaniu do poprzedniego roku, co potwierdza pozytywny trend w tym kierunku w ciągu ostatnich miesięcy. Import rolno-spożywczy UE wzrósł również o 8% w porównaniu do roku poprzedniego.

W ujęciu miesięcznym import wszystkich produktów rolno-spożywczych spadł w sierpniu 2015 roku, w porównaniu do lipca 2015 roku o 7%. W okresie ocenianych 12 miesięcy, duże przyrosty wartości eksportu zostały osiągnięte w USA (+18%), Turcji (+27%) i Chinach (+37%), które zastąpiły Rosję jako drugi największy obszar eksportowy, podobna sytuacja miała miejsce na innych, kluczowych rynkach azjatyckich, takich jak Hong Kong czy Korea Południowa.

Wartości wywozowe dla żywych zwierząt (w tym bydła +18%) i mięsa, zwłaszcza wołowego (+8%) wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość eksportu mięsa wieprzowego wzrosła o 3,8%. W okresie 12 miesięcy mięso owiec i kóz, straciło 15% w wartości eksportu (chociaż w niewielkiej wartości bezwzględnej w porównaniu do innych produktów). Eksport podrobów, tłuszczu zwierzęcego i innych mięs (nie trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz i drobiu), świeżych, chłodzonych i mrożonych wzrósł o 5% wartości.

Był wysoki procentowy wzrost wartości eksportu skór. Wartość przywozu żywych zwierząt wzrosła o 26% w okresie badanym. Import wołowiny wzrósł o 14,8% wartości, podczas gdy przywóz owiec i kóz wzrósł o 6,4%. Import wieprzowiny spadł o 2%.