Strona główna Archiwum Chile – kiedy certyfikacja na bydło?

Chile – kiedy certyfikacja na bydło?

W czerwcu 2013 r Chilijskie służby weterynaryjne (SAG) wysłały do odpowiednich służb Komisji Europejskiej projektnowego systemu identyfikowalności, który ma być wprowadzony w Chile (w odpowiedzi na audyt UE z 2013 r). Projekt został on odrzucony.

Służby Komisji poprosiły obardziej solidny system.Na początku sierpnia SAG przedłożyła zmieniony system identyfikowalności, który obecnie jest analizowanyprzez Komisję.

Następnym krokiem jest wizyta chilijskiego ministra rolnictwaw Komisji Europejskiej. 12 września spotka się z przedstawicielami DG SANCO. Ci ostatni powinni ogłosić termin następnego badania FVO w Chile, które oceninowy system identyfikowalności.

Chilijskie władze podkreślają pilną potrzebę inspekcji FVO. Mają nadzieję na wznowienie certyfikatu przed końcem 2013 roku.Jednak nowe badania FVO zostaną przeprowadzane wtedy i tylko wtedy, gdy pisemne gwarancje dostarczone przez Chile spełnią oczekiwania Komisji.

Zmieniony system identyfikowalności, który został złożony w sierpniu obejmuje hodowle bydła zcentralnych regionów kraju, a nie tez południowych, co ma związekz warunkami klimatycznymi (zima), które nie pozwalają na kontrolę w tych gospodarstwach. Dlatego też termin następnego badania FVO zostanie ustawiony w taki sposób, żeby chilijskie władze miały możliwość przeprowadzenia badania hodowli bydła w południowych regionach, co pozwoli na ujęcie ich w nowym systemie identyfikowalności.

Podsumowując, wznowienie certyfikacji weterynaryjnej przed końcem 2013 r. jest mało prawdopodobne.