ASF

W następstwie spotkania, które odbyło się w piątek, 28 lutego, między komisarzem UE T. Borg i rosyjskim ministrem rolnictwa Fjodorowem,  Komisja (DG SANCO ) zaproponowała rosyjskim służbom weterynaryjnym następujące kroki:

– Spotkanie techniczne w sprawie regionalizacji w Rosyjskim Ośrodku dla Zdrowia Zwierząt
w Wladimirze – w tym tygodniu;
– Spotkanie najwyższego szczebla pomiędzy Dyrektorem Generalnym DG SANCO i S. Dankvertem, którego celem będą ustalenia w sprawie wznowienia handlu na podstawie regionalizacji – we wtorek, 11 marca ( proponowany termin do potwierdzenia).

Zapis z piątkowego spotkania:

Przedstawiciel UE:

– Przypomniał o strefie nadzoru w krajach bałtyckich. W Polsce około 15.000 dzików zostało przetestowanych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Strefa może być poszerzona o Węgry, Rumunię i Słowację w celu pokrycia całej strefy wzdłuż granicy z BY i Ukrainą (UA);
– Zaproponował współpracę techniczną z BY i UA w celu opracowania strategii współfinansowanego nadzoru i czynności nadzoru  w Rosji (FR ), BY i UA;
– Wspomniał o regionalizacji w UE, która jest zgodna z wymogami Światowej Organizacji Handlu
i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

 Przedstawiciele rosyjscy:

– Przypomnieli, że podane informacje i propozycje regionalizacji są dobrą podstawą do rozwiązania technicznego, mającego na celu wznowienie handlu;
– Potwierdzili, że opinie Polski, FR, KZ,  Unii Celnej oraz Komisji Europejskiej  są niezbędne do podjęcia decyzji o regionalizacji i aktualizacji świadectw weterynaryjnych;
– Wskazali, że regionalizacja UE jest dyskryminująca w stosunku do ograniczeń stosowanych w FR. Uzgodniono równoważne podejście;
– Wskazany swobodny przepływ żywych świń i produktów stanowią duże ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Eksperci FR nie są zadowoleni z sytuacji na Litwie. Niedawna kontrola w Austrii potwierdziła, że środki nie są wystarczające, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.
Mapa drogowa oraz termin wznowienia handlu nie zostały jeszcze uzgodnione.

Kolejne terminy w tym tygodniu:
– Sprawozdanie biegłych w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia zwierząt w Polsce;
– Spotkanie techniczne w Wladimirze.