Strona główna Archiwum ASF Polska/Litwa

ASF Polska/Litwa

Negocjacje WTO/negocjacje z partnerami handlowymi innymi niż Rosja 

1. Procedura WTO

We wtorek , 8 kwietnia 2014 r.,Unia Europejska oficjalnie poprosiła o konsultacje z rządem Federacji Rosyjskiej,zgodnie z art 1 i 4 Porozumienia WTO w Wprawie Zasad i Procedur Regulujących Rozstrzyganie Sporów, Artykułu XXIII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu 1994 (GATT 1994) oraz Artykuł 11 Porozumienia w Sprawie Stosowania Środków Sanitarnych
i Fitosanitarnych (Porozumienie SPS ), dotyczący niektórych środków przyjętych przez Rosję, wpływających na import żywych świń i ich materiału genetycznego, wieprzowiny, produktów
z wieprzowiny i innych towarów z UE, rzekomo z powodu obaw związanych z pojedynczymi przypadkami afrykańskiego pomoru świń.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest pierwszym etapem postępowania w procedurach rozstrzygania sporów WTO przy rozpatrywaniu spraw handlowych. Jeżeli Rosja przyjmie zaproszenie do konsultacji, obie strony będą miały trochę czasu [30 dni lub dłużej, jeśli strony to uzgodnią] na znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania. W przypadku, gdy konsultacje nie doprowadzą do rozwiązania problemów UE, po 60 dniach UE może zażądać panelu WTO w celu rozstrzygnięcia, czy podjęte środki były zgodne z zasadami WTO.

Oczekuje się, że spotkanie, odbędzie się na początku maja 2014 roku.

Panel (45 dni na powołanie panelu plus 6 miesięcy na decyzje) jest drugim krokiem proceduralnym. Jeśli konsultacje poniosą fiasko, kraj skarżąca może poprosić o powołanie panelu. Dany kraj może zablokować utworzenie panelu raz, ale jeżeli organ rozwiązywania sporów spotka się po raz drugi, powołanie nie może już być blokowane (chyba, że ​​jest zgoda w sprawie niepowoływania panelu).

Maksymalny czas trwania całej procedury rozstrzygania sporów jest ok.. 2.5 / 3 lata. W przypadku dojścia do porozumienia, procedura może zostać zatrzymana na każdym etapie.

2. Dwustronne negocjacje

Media donoszą, że Dania nasiliła swój apel do Rosji o wznowienie importu swojej wieprzowiny
w liście do rosyjskich władz zdrowotnych. Duńscy urzędnicy sugerują, teraz jest „właściwy czas, aby wykorzystać dwutorowe podejście” dla wznowienia eksportu żywych świń i wieprzowiny między Danią i Rosją”. Ponieważ nie spodziewamy się żadnych postępów w najbliższej przyszłości w negocjacjach między Rosją i UE… Prosimy o rozważenie możliwości podpisania osobnego świadectwa” – napisały w liście duńskie władze.

Usługi weterynaryjne Rosji zasugerowały w czwartek, 10 kwietnia 2014 r., że możliwe jest wznowienie importu świń i wieprzowiny z krajów położonych daleko od ognisk choroby w Polsce i na Litwie.

Źródło: AgraFacts – Piątek, 11 kwietnia 2014 – N ° 28-14

3. Inne ograniczenia handlowe na litewskiej i polskiej wieprzowiny

Inni partnerzy handlowi również wprowadzili ograniczenia handlowe, które nie są w pełni zgodne
z międzynarodowymi standardami. Jednak ci partnerzy handlowi na całym świecie nie zakazują przywozu z terytorium całej UE, ale z całego terytorium Polski i Litwy.

Służby Komisji Europejskiej ( DG SANCO i DG ds. Handlu) i zainteresowane państwa członkowskie
(MS) są w kontakcie z tymi krajami, w celu przekonania ich do przestrzegania zaleceń OIE
w odniesieniu do zasady regionalizacji.