Strona główna Archiwum ASF – podejmowane działania

ASF – podejmowane działania

Jutro (tj. 6 marca) minister Stanisław Kalemba udaje się do Brukseli na spotkanie z komisarzem Dacianem Ciolosem. Rozmowa dotyczyć będzie możliwości uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania oraz skorzystania z funduszy rezerwowych UE w celu zrekompensowania producentom i przetwórcom trzody chlewnej korzyści utraconych w konsekwencji pogłębiania się kryzysu na rynku wieprzowiny.

Wczoraj podczas posiedzenia Rady Ministrów przedstawiona została informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca przypadków wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Polski.

Zabezpieczone są środki na zdjęcie części nadwyżki wieprzowiny występującej w strefie z ograniczeniami.

Za podejmowanie działań w zakresie planowanych odstrzałów dzików, w celu utrzymania ich populacji na założonym w Polsce poziomie odpowiedzialny jest Minister Środowiska.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Gospodarki prowadzą prace dyplomatyczne w krajach trzecich, m.in. Chińskiej Republice Ludowej, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, ukierunkowane na wznowienie eksportu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco współpracuje z producentami i przetwórcami trzody chlewnej. Minister Stanisław Kalemba odbył ostatnio spotkania: 20. i 21. lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 26. lutego w Sokółce, 28. lutego w Puławach i Białej Podlaskiej, 3. marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a 4. marca w Ministerstwie Gospodarki. W ostatnim spotkaniu uczestniczył także wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

W Polsce wystąpiły dwa przypadki ASF u dzików, które najprawdopodobniej przedostały się z Białorusi. Wirus nie przeniósł się na inne dziki, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych do tej pory badań padłych i odstrzelonych sztuk.

Zarówno w strefie buforowej, jak i na pozostałym obszarze naszego kraju prowadzony jest intensywny monitoring mający na celu wykrycie ewentualnych zakażeń wirusem ASF w populacji świń i dzików. Inspekcja Weterynaryjna pobrała kolejne 1200 prób. Wyniki przeprowadzonych badań były ujemne.

Wszystkie chlewnie w Polsce są wolne od ASF.

 

żródło: www.minrol.gov.pl/