Strona główna Archiwum Apel KE w sprawie wirusa Schmallenberga (SBV)

Apel KE w sprawie wirusa Schmallenberga (SBV)

Komisarz europejski ds. zdrowia – John Dalli apeluje do państw członkowskich o nie osłabianie pozycji UE i reprezentowanie jednolitego stanowisko w sprawie SBV.

W dniu 23 marca 2012 roku John Dalli wysłał do wszystkich unijnych ministrów rolnictwa list nawołujący do utrzymania jednolitego stanowiska wobec prób ograniczania przez kraje trzecie restrykcji handlowych w handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi. John Dalli uspokajał partnerów handlowych UE w sprawie bezpieczeństwa produktów UE, odradzając podejmowanie działań nieproporcjonalnych do ryzyka, które mogłyby zagrozić pozycji UE w OIE.
Dalli podkreślił, że szkodliwość tej choroby w produkcji zwierzęcej jest dość ograniczona, a głównym zagrożeniem związanym z tym wirusem jest jedynie nadwrażliwa reakcja krajów trzecich przy jednoczesnym braku stosownego uzasadnienia naukowego. Ponadto powiedział, że OIE nie stworzyła żadnych standardów działań. Nie ma uzasadnienia dla żądania dodatkowych testów towarów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z UE.UE działała w pełni przejrzyście i powiadamiała OIE o ujawnionej chorobie. Pozostawała w stałej komunikacji z zainteresowanymi stronami i państwami trzecimi.