Strona główna Archiwum Amerykanie borykają się z barierami handlowymi

Amerykanie borykają się z barierami handlowymi

United States Trade Representative sporządził raport na temat barier handlowych SPS (sanitarne i fitosanitarne), z którymi borykają się amerykańskie produkty rolne i spożywcze na rynku światowym. Raport skupia się na barierach handlowych w handlu z UE (GMO, komórek somatycznych, raktopaminy, łoju i zabiegów redukujących patogeny w mięsie drobiowym). Bariery handlowe SPS będą miały wpływ na przyszłe negocjacje dotyczące porozumienia o wolnym handlu, które UE i USA powinny rozpocząć przed przerwą wakacyjną. W raporcie politykę UE określono jaką ,,powolną i uciążliwą”. Stany Zjednoczone wezwały, w swoim rocznym sprawozdaniu dotyczącym spraw sanitarnych i fitosanitarnych (SPS), do wdrożenia „fundamentalnych zmian” w swojej polityce w zakresie GMO w celu normalizacji handlu produktów rolnych pochodzących z nowoczesnej biotechnologii. Sporządzone przez Biuro Przedstawiciela Handlu USA (USTR), 97-stronicowe „sprawozdanie o środkach sanitarnych SPS na rok 2013″ podkreśla, że unijne przepisy dotyczące upraw GMO stworzyły ,,istotne bariery w handlu” – wskazując na opóźnienia w zatwierdzeniu nowych cech i „nierealnych wymagań co do zawartości GMO w produktach spożywczych” w ramach przepisów UE dotyczących etykietowania.

Czwarte roczne sprawozdanie podważa naukową podstawę ostatnich regulacji, które zmierzają do zmiany zasad przy składaniu wniosków o wydanie nowych zezwoleń na GMO w żywności/paszach. Wprowadzenie obowiązkowego 90-dniowego badania pasz ,,niezależnie od tego, czy są one potrzebne i odpowiednie z naukowego punktu widzenia” wykracza, jak wskazują autorzy raportu poza, a nawet może być sprzeczne z podejściem przyjętym przez Codex Alimentarius. Nowe zalecenia wg. raportu „niosą za sobą również ryzyko dalszego zwiększenia czasu potrzebnego EFSA na ocenę wniosków”. Raport USTR odnotowuje znaczne zaległości w zatwierdzaniu dokumentacji w systemie UE pod koniec 2012 – aż 72 aplikacje GM – i zwracają uwagę na długi, 40-miesięczny okres wymagany do procedowania zdarzeń związanych z GM. „Opóźnienia UE w zatwierdzaniu produktów zmodyfikowanych genetycznie mogą zablokować handel nie tylko produktami podlegającymi opóźnieniom, ale także w odniesieniu do zatwierdzonych odmian”.

W kwestii wołowiny i produktów z wołowiny, USTR w zadowoleniem ocenia uruchomienie bezcłowego dostępu do kontyngentu 48 200 ton wysokiej jakości wołowiny uzyskiwanej z bydła hodowanego bez użycia hormonów stymulujących wzrost i zapowiada „dalsze monitorowanie Unii w zakresie realizacji postanowień Protokołu Ustaleń (Memorandum of Understanding), który wszedł w życie w sierpniu 2009 r. – a także ,,innych zmian wpływających na dostęp amerykańskich produktów z wołowiny do rynku UE”.

Inne obszary niezgody obejmują unijny zakaz importu wieprzowiny produkowanej z zastosowaniem raktopaminy – dodatku paszowego wpływającego na mniejsze otłuszczenie u świń i innych zwierząt hodowlanych. Raport wskazuje na „uciążliwy” program „Wieprzowina dla UE”, którego wymogi muszą być spełnianie przez rolników, którzy chcą uzyskać dostęp do rynku UE . Po tym, jak w Codex Alimentarius przyjęto maksymalny próg raktopaminyw wołowinie i wieprzowinie w lipcu 2012 r. – dzięki jedno – głosowej przewadze – USA będzie nadal naciskać Brukselę, aby przyjęła te standardy, lub dostarczyła wystarczające dowody naukowe na poparcie tych nieuzasadnionych barier handlowych SPS.

Podobnie Waszyngton apeluje do UE o umożliwienie lepszego dostępu do rynku dla amerykańskiego łoju (uboczne produkty zwierzęce) i czeka na projekt zmian, które mogłyby usunąć panujący zakaz importu łoju przeznaczonego do produkcji bio-diesla.

W innej części, dot. przeciwbakteryjnego leczenia drobiu – lub tak zwanych zabiegów redukcji patogenów – raport zauważa, że panel powołany jako Organ Rozstrzygania Sporów WTO w październiku 2009, zajmuje się tą sprawą.

W czasie, gdy prezydent Barack Obama ma nadzieję podwoić amerykański eksport do końca 2014 roku w ramach ,,Narodowej Inicjatywy Eksportowej”, obie strony Atlantyku są gotowe do podjęcia rozmów o wolnym handlu już przed latem, USTR popycha rządy do ,,zniesienia ograniczeń dla eksportu amerykańskiego rolnictwai żywności i tym samymwzmocnienia systemu opartego na zasadach”, zobowiązując się do współpracy z krajami „we wszystkich dostępnychforach dwustronnych, regionalnych i wielostronnych „.