Strona główna Archiwum Podsumowanie najważniejszych ustaleń DCFTA dla rynku mięsa

Podsumowanie najważniejszych ustaleń DCFTA dla rynku mięsa

18 czerwca 2012 informowaliśmy o zainicjowaniu pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) pomiędzy UE i Ukrainą. Jednakże z powodów politycznych procedury zostały opóźnione. Ostatnio sytuacja uległa poprawie i
procedura przyjęcia DCFTA została wznowiona. W ślad za tym Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji Radzie Ministrów i Parlamentowi Europejskiemu (PE). Oczekuje się, że Rada Ministrów przyjmie decyzję jesienią, a następnie swoją zgodę da PE . W tej sytuacji formalne podpisanie umowy może nastąpić przed końcem roku. Wprowadzenie umowy w życie będzie skuteczne miesiąc później (koniec 2013 lub na początku 2014 roku).
Tymczasem Komisja Europejska przyjmie szczegółowe przepisy wykonawcze.

W załączniku podsumowanie najważniejszych ustaleń DCFTA dla rynku mięsa, a zwłaszcza nowe kontyngenty taryfowe, które zarówno UE, jak i Ukraina otworzą na mocy umowy.

Document 3941 DCFTA