W kontekście zredukowanych kontyngentów taryfowych (TRQ) i ich administracji w systemie First Come/First Served (FCFS), czyli kto pierwszy, ten lepszy, zarządzanych przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, Komisja Europejska (DG AGRI i DG ds. Podatków i Unii Celnej) oznajmiły, że niektóre państwa członkowskie (np. Dania, Szwecja) wprowadziły możliwość wstępnych zgłoszeń przywozowych. Pozwoliło to na wprowadzenie zmian gdy tylko ustalone zostanie, jaka ilość kontyngentu będzie jeszcze dostępne, co równa się usunięciu ryzyka, że importer zapłaci pełne opłaty. Organy celne w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii zakwestionowały legalność takiego podejścia

 

Wniosek UECBV

UECBV poprosiło Komisję Europejską o wyjaśnienie praktycznego sposobu, którym importerzy mogą składać wstępną deklarację importową, a następnie zmieniać ją w świetle ostatecznego przydziału kwot.

Główną motywacją unijnych importerów mięsa jest różnica między należnościami w ramach kwot i opłatami pełnymi, która jest bardzo istotna w sektorze mięsnym.

Jednym z głównych problemów jest TRQ (tariff reduced quotas) dla wołowiny wysokiej jakości [Regulation (EU) No 481/2012]. W tej chwili jest mało prawdopodobne, że limit zostanie przekroczony, ale sytuacja zmieni się, gdy kilka państw trzecich będzie mogło wydawać świadectwa autentyczności. Ponadto inne kontyngenty w sektorze wołowiny i drobiu, po skonwertowaniu na FCFS (kto pierwszy, ten lepszy), są znacznie przekraczane, a ryzyko konieczności płacenia pełnego cła dla części lub całości kontenera powstrzyma przynajmniej małe i średnie przedsiębiorstwa przed udziałem w procedurze.

Ponadto UECBV poprosiło o zharmonizowane egzekwowania takiego rozwiązania we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej podzieliła pogląd UECBV i zobowiązała się do wyjaśnienia zarówno możliwości zharmonizowania, jak egzekwowania przed przerwą letnią w 2013 roku.

W konsekwencji, problem został zbadany najpierw przez służby prawne Komisji Europejskiej, a następnie przez Komitet Kodeksu Celnego, który spotkał się w piątek 24 maja.

Wyniki

-Służby prawne Komisji Europejskiej: zaprzeczyły interpretacji służb DG TAXUD i uznały deklarację importu jako ostateczną, nie jako tymczasową. Dlatego nie wolno jej później zmieniać.

– Komitet Kodeksu Celnego (Eksperci z państw członkowskich): prawie wszystkie delegacje zatwierdziły interpretację dostarczoną przez służby prawne Komisji UE (w tym 26 państw członkowskich z 27). Uważają, że deklaracja importowa jest wnioskiem o bezpłatne wprowadzenie towarów na jednolity rynek. Ta aplikacja nie może zostać wycofana, ani zmieniona ze względu na problem z taryfami

Wnioski

– Brak elastyczności.

– Państwa członkowskie, w których elastyczność jest stosowana muszą odpowiednio zmienić swoje postępowanie celne.