Strona główna Archiwum 3x więcej pieniędzy unijnych na promocję produktów rolnych

3x więcej pieniędzy unijnych na promocję produktów rolnych

Komisja Europejska przedstawiła propozycje legislacyjne dot. „bardziej ambitnej i lepiej ukierunkowanej” polityki informacyjnej i promocyjnej.

Oczekuje się, że budżet przeznaczony na politykę promocyjną UE potroi się  – z 61,5 milionów € w 2014 r. do 200 mln € w 2020 r. (patrz zestawienie poniżej). Komisja przeznaczy trzy czwarte funduszy na działania  na rynkach krajów trzecich, co wynika z 44-stronicowego projektu (w zał).

Alokacja budżetu promocji w mln € / rok :

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
61,5    61,5    80     120    160    200    200

Komisja Europejska jest gotowa na wdrożenie bardziej ukierunkowanego podejścia, które wykorzysta rosnący popyt na rynkach wschodzących i zwiększenie udziału UE w rynku.

W 2012 r. wartość eksportu produktów rolnych z UE sięgnęła 114 mld €, z czego dwie trzecie to produkty końcowe wysokiej wartości.

W następnej dekadzie ambitne umowy o wolnym handlu z Kanadą , Japonią i USA powinny zwiększyć wielkość eksportu rolnego UE. Dlatego wniosek KE dąży do eksploatowania nowych możliwości rynkowych i chce położyć  większy nacisk na inicjatywy multi-krajowe  i multi-produktowe, które stanowią tylko 8%  w programach na lata 2006-2010. W tym celu wniosek zapowiada wyższe stopy współfinansowania – w wysokości 60% dla takich ponadnarodowych inicjatyw – a nie 50%, jak to ma miejsce obecnie .

Aby ułatwić drogę państwom członkowskim, w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności z siedzibą w Luksemburgu stworzone zostanie dedykowane stanowisko z kompetencją zarządzania łączonymi projektami promocyjnymi.

Komisja Europejska wyznacza sobie cel podniesienia wśród europejskich konsumentów świadomości zalet, jakości i różnorodności produktów rolnych. Tylko 14 % konsumentów jest w stanie rozpoznać etykiety systemów jakości UE. Strategia nakreślona w propozycji ma na celu zwiększenie wiedzy konsumentów o PDO, i PGI .

Propozycja Komisji UE zamierza również przyspieszyć proces wyboru i zmniejszyć biurokrację, zostawiając sobie bardziej aktywną rolę przy podejmowaniu końcowego wyboru – zamiast dwuetapowego podejścia w przeszłości (pierwszy na poziomie państw członkowskich, a następnie Komisja Europejska ) .

Nowa strategia poszerzy listę produktów rolnych kwalifikujących się do finansowania, dopuszczając przetworzone produkty rolno-spożywcze, takie jak makaron. Wino może też korzystać z działań informacyjnych i promocyjnych, o ile inne produkty rolne i spożywcze zostaną objęte programem. Komisja Europejska zachęca do korzystania z marek i etykiet pochodzenia dla zwiększenia popytu na produkty europejskie. Zakres beneficjentów będzie również rozszerzony o organizacje producentów .

W następnych krokach Komisja Europejska przedstawi propozycje legislacyjne:
– Grupa Doradcza ds. promocji spotka się w dniu 5 grudnia 2013 r.
-Ministrowie Rolnictwa spotkają się w Brukseli w dniu 16 i 17 grudnia w celu uzyskania porozumienia z Parlamentem Europejskim już w pierwszym czytaniu, przed wyborami (maj 2014 r.) .

 

Poniżej propozycja Komisji oraz press release.

Document 4495 Proposal for regulation_Promotion

Découpes porcines semaine 49-2013