Strona główna Archiwum Wyniki kontroli KE w sprawie afery końskiej

Wyniki kontroli KE w sprawie afery końskiej

Przedstawiamy rozkład wzmocnionych kontroli urzędowych i ich wyniki w każdym z 27 państw członkowskich UE. Rozkład pokazuje, że pozytywne przypadki stwierdzono w Czechach (1), Irlandii (1), Wielkiej Brytanii (14). Brak pozytywnych przypadków w innych państwach członkowskich, a zwłaszcza w BE, FR, IT, NL.

W związku z powyższym wstępne wnioski są następujące:

-Brak pozytywnych wyników w najważniejszych dla produkcji mięsa państwach członkowskich

-Brak pozytywnych wyników w najważniejszych dla importu mięsa państwach członkowskich

– Pozytywne przypadki w państwach członkowskich, w których produkcja mięsa końskiego wyraźnie wzrosła w ciągu ostatnich 2/3 lat;

– Pozytywne przypadki w państwach członkowskich, które nie importowały mięsa końskiego, ani bezpośrednio, ani pośrednio, i które nie spożywają mięsa końskiego.

W rezultacie, ostateczna konkluzja brzmi: brak pozytywnych przypadków w importowanym mięsie końskim.

Ostateczny wniosek – wraz z wynikami systematycznych wzmocnionych kontroli meksykańskiego mięsa końskiego (wyniki zgodne prawie w 100%) – potwierdza się czystość importowanego mięsa końskiego, w zgodzie wymogami UE w zakresie obecności fenylbutazonu.

W ciągu najbliższych tygodni Komisja powinna zamknąć postępowanie dot. wymagań w przywozie mięsa końskiego, w związku z wdrażaniem przepisów UE w zakresie identyfikacji i rejestracji koni. Próba ta powinna uwzględnić wnioski ze sprawozdania FVO dotyczącego serii audytów przeprowadzonych w 2011 oraz 2012 w celu oceny urzędowych kontroli uboju i przetwórstwa świeżego mięsa, zwłaszcza świeżego mięsa końskiego w UE (pięć państw członkowskich zostało zbadanych: BE / FR / IT / PL / SP).

Jednym z wniosków raportu jest to, że istnieje duża liczba różnych wzorów paszportów dla koni w użyciu, a także zostały w nim zidentyfikowane różne braki. Czasami ciężko było odróżnić paszporty autentyczne od fałszywych.