Strona główna Archiwum Złe oznakowanie wołowiny

Złe oznakowanie wołowiny

Stanowisko pięciu państw członkowskich (FR, GER, FIN, GR, PT) jako wynik dyskusji, jaką na temat złego oznakowania wołowiny przeprowadzili 6 marca 2013 roku Główni Lekarze Weterynarii (GLW).Oświadczenie, zatytułowane „Lekcje które należy wyciągnąć z wykrycia złego oznakowania koniny”, wzywa Komisję do „przedstawienia w czerwcu, a najpóźniej przed końcem lata, Raportu dotyczącego obowiązkowego oznaczania pochodzenia mięsa używanego jako składnika. W oświadczeniu GLW proszą również, żeby owemu raportowi towarzyszył wniosek ustawodawczy obejmujący wszystkie rodzaje mięsa, niezależnie od ich procentowej zawartości w produkcie końcowym i określający zasady dotyczące informacji na temat chowu / tuczu zwierzęcia i miejsca przetwarzania.
Do 31 grudnia 2013 r. Komisja ma przedstawić sprawozdanie z oceny wykonalności wprowadzenia obowiązkowego oznakowania pochodzenia dla świń, drobiu i baraniny i mięsa koziego. Raport, który zawrze także analizę kosztów i zysków takiego działania (także spodziewany wpływ na rynek wewnętrzny i handel międzynarodowy), miał być gotowy w czerwcu 2013 roku. W związku z aferą końską, przedstawienie raportu przez Komisję jest teraz planowane na początek jesieni 2013. Chociaż Komisja jest zwolennikiem przedstawienia raportu w jak najwcześniejszym terminie, to mając na względzie jego kompletność i jakość, nie może on ukazać się przed jesienią.