Strona główna Archiwum Wykryto koninę i wieprzowinę w produktach z wołowiny

Wykryto koninę i wieprzowinę w produktach z wołowiny

W ubiegłym tygodniu rosyjskie służby weterynaryjne zapytały Komisję Europejską o oszustwa produktów mięsnych z wołowiny. Rosjanie stwierdzili, że zgodnie z tym, co przekazują media, w połowie stycznia 2013, w sieciach sprzedaży wielu krajów (m.in. Wielka Brytania, Irlandia) odkryto koninę i wieprzowinę w produktach i półproduktach z wołowiny. Wiadomo także, że mięso końskie zawarte w tych produktach jest produkowane w Rumunii i Polsce, a przetwarzane we Francji, a następnie z fałszywymi etykietami ekspediowane do Wielkiej Brytanii. Daje to podstawy do poważnych obaw, ponieważ nie można wykluczyć, że produkty te są przewożone na terytorium Federacji Rosyjskiej. Powyższe informacje wskazują, że istnieją pewne braki w systemie kontroli (tracking) w transporcie towarów podlegających kontroli na terytoriach państw UE, a także przesyłek eksportowych.
Rosjanie obawiają się, że takie fakty nie poprawią zaufania do gwarancji składanych przez służby weterynaryjne państw członkowskich UE i poprosili o informacje na temat dochodzenia, które prowadzone jest w wymienionych przypadkach.
Komisja zareagowała bardzo szybko. Wyjaśnia, że zgodnie z przepisami UE, mięso końskie może być wykorzystywane do produkcji mięsa mielonego i przetworów mięsnych. Unijne przepisy dotyczące etykietowania wymagają, żeby gatunki zwierząt, z których pozyskano mięso zostały wymienione na etykiecie mięsa mielonego lub przetworów mięsnych przeznaczonych dla konsumenta końcowego. System kontroli państwo członkowskich wykrył naruszenia tego wymogu. Ważne jest, że do tej pory nic nie wskazuje na istnienie ryzyka dla zdrowia. Są to jednak przypadki naruszenia zasad etykietowania i praktyki oszustwa. Wykrycie takiej sytuacji wszakże powinno wzbudzić zaufanie do systemów kontroli i systemów wykonawczych funkcjonujących w państwach członkowskich; systemy te udowodniły swoją zdolność do identyfikacji i obsługi potencjalnych problemów w odniesieniu do łańcucha żywnościowego.