Strona główna Archiwum Raport w zakresie dobrostanu zwierząt

Raport w zakresie dobrostanu zwierząt

Aż 17 państw Unii Europejskiej nie wdrożyło całkowicie przepisów dotyczących dobrostanu loch. Od stycznia bieżącego roku pojedyncze kojce dla loch i loszek prośnych powinny zostać zastąpione grupowym systemem utrzymania tych zwierząt. Z danych zebranych przez Komisję wynika, że do dnia 15 stycznia 2012 roku tylko 10 z 27 państw zdołało w 100% dostosować się do unijnych przepisów.

Należą do nich: Austria, Bułgaria, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Wielka Brytania.
Wśród państw, które do tej pory nie wprowadziły całkowicie dyrektywy są: Portugalia (58% dostosowania), Cypr (63%), Francja (72%), Niemcy (73%), Irlandia (82%), Grecja (82%), Belgia (89%), Malta (90%), Polska (93%), Dania (94%), Słowenia (95%), Hiszpania (96%), Holandia (98%), Finlandia (98%), Czechy (99%), Włochy (99%) i Węgry (99%).
Dane Komisji Europejskiej wskazują zatem, iż jeszcze 25% loch przebywa w warunkach niezgodnych z prawem.
W związku z tym komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów, zobowiązał państwa członkowskie do aktualizacji stanu wdrożenia systemu oraz wprowadzenia przez ministrów rolnictwa poszczególnych krajów do zastosowania sankcji w przypadku producentów opóźniających wprowadzenie dyrektywy.
Pod koniec lutego zostaną wystosowane pisma ostrzegające do państw członkowskich, które nie wywiązały się z postanowień dyrektywy. Kolejnym etapem będzie skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.