Strona główna Archiwum Rozporządzenie wykonawcze KE z dn. 2 lutego 2012 r.

Rozporządzenie wykonawcze KE z dn. 2 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 91/2012
z dnia 2 lutego 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis (CBS 117162) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników