Strona główna Archiwum Irlandia w sprawie afery końskiej

Irlandia w sprawie afery końskiej

Irlandzka prezydencja zorganizowała wczoraj nieformalne spotkanie dotyczące obecności koniny w niektórych produktach mięsnych. Celem spotkania była wymiana informacji między najbardziej zainteresowanymi państwami członkowskimi, w tym: Francją, Wielką Brytanią, Luksemburgiem, Szwecją, Rumunią i Polską. Obecni byli także Komisarz Tonio Borg i przedstawiciel gabinetu komisarza Ducian Ciolos.

Na spotkaniu podkreślano, że w chwili obecnej nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności – jest to jedynie problem nieuczciwego etykietowania. Takie oszustwo jest niedopuszczalne.Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, gdzie oszustwo zostało dokonane. Trwają śledztwa w państwach członkowskich. Niektóre z nich są na zaawansowanym etapie, ale na końcowe wnioski trzeba jeszcze poczekać. Wyniki zostaną zebrane i przeanalizowane przez Europol.
Główna odpowiedzialność za wdrożenie i egzekwowanie prawa leży po stronie poszczególnych państw członkowskich, niemniej jednak Komisja będzie koordynować te działania.
Celem koordynacji będzie:
-dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny?
– jak to się stało?
– przeorganizować system tak, żeby to już się nie powtórzyło.

Komisarz podkreślił, że:

– Ustawodawstwo UE istnieje i jest wystarczające do ścigania odpowiedzialnych osób.
– Jednolity rynek nie powinien być podważany.
– Komisja zaproponowała, aby projekt tekstu pod głosowania poddać na nadzwyczajnym posiedzeniu Scofcah, które planowane jest na piątek 15 lutego. Celem spotkania będzie odbudowanie zaufania i zaplanowanie działań na przyszłość.

Propozycja Komisji będzie zawierać:

– wykonanie badań DNA w produktach mięsnych (2500 – ale liczba jest elastyczna, zależnie od wielkości z MS) w celu znalezienia końskiego DNA.
– 4000 testów na obecność pozostałości fenylobutozonu (z taką samą elastycznością, zależnie od wielkości PC) przez okres 30 dni – 2500 badań koniny wyprodukowanej w UE i 1500 w importowanej koninie ( 70% konsumowanej koniny jest produkowane jest w UE, a 30% importowane z krajów trzecich).
– Komisja będzie współfinansować 50% kosztów związanych z badaniami, (które są szacowane na 400 € za test, czyli dofinansowanie wyniesie 200 €)

Jeżeli wniosek spełnia akceptację MS, to zostanie przyjęte przez Komisję jako zalecenie dla wszystkich państw członkowskich.

W odniesieniu do kwestii oznaczania pochodzenia przetworzonego mięsa, prezydencja irlandzka wspomniała, że może być konieczne rozważenie takiej ewentualności.