Jesteśmy członkiem

Władze zarządu

Witold Choiński - prezes zarządu

Witold Choiński – prezes zarządu

 

Charakterystyka kompetencji  zawodowych Witolda Choińskiego Prezesa Zarządu Związku Polskie Mięso

 

Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Absolwent Studium Doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie otwarty przewód doktorski  na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Prezesem Związku jest od 2005 roku. Witold Choiński jest autorem wielu publikacji w obronie polskiego biznesu żywnościowego, a także dydaktyce i obronie polskiej wsi. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych na rzecz sektora żywnościowego i rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Jest współtwórcą koncepcji i opracowania „Strategia i program operacyjny restrukturyzacji i rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską” przyjętego przez Ministra Rolnictwa jako programu sektorowego oraz wielu innych strategii. Był konsultantem społecznym przy opracowaniu procedur przyznawania środków SAPARD oraz SPO, a także aktywnie działał na rzecz ich jak największego wykorzystania dla branży mięsnej. Był inicjatorem i tworzył podwaliny pod Fundusze Promocji Polskiej Żywności.

 

Działa aktywnie w obronie polskiej marki jak też rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat produktu lokalnego i regionalnego.

Podczas swojej pracy na rzecz organizacji, w której jest od 1999 roku przede wszystkim skupia się na budowaniu oraz organizacjami pozarządowymi- tak krajowymi jak i europejskimi. Działa na rzecz rozszerzania kompetencji Polskiego Mięsa. Docenia istotę komunikowania misji organizacji do opinii publicznej. Mając długoletnie doświadczenie dziennikarskie podtrzymuje ścisłą współpracę z mediami. Inicjator i Organizator medialnego upowszechnienia roli polskiego sektora żywnościowego w Polsce i Europie.

Aktywnie działa na rzecz branży mięsnej, zwłaszcza jej konsolidacji, spójności i pozycji sektora w przemyśle żywnościowym. Jest członkiem założycielem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest współinicjatorem powołania Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz jest członkiem Prezydium Rady Gospodarki Żywnościowej, pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, jest  Członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Członkiem Rady Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. Od 20 maja 2015 roku, jako jedyny przedstawiciel przemysłu mięsnego, jest członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego.


Jerzy Rey Przewodniczący rady. Prezes Zarządu Skyline Investment


 


Andrzej Marchewka

Członek rady

Prezes Zarządu PROMAR Sp. z o.o.

Anna Olewnik-Mikołajewska

Członek rady

Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Olewnik-Bis

Andrzej Pawelczak

Członek rady

Dyrektor ds. PR, Rzecznik Prasowy - Grupa ANIMEX

Waldemar Kowalkowski

Członek rady

Dyrektor Generalny OSI Food Solutions

Jerome Aherme

Członek rady

Dyrektor Generalny ABP Poland Sp. z o. o.

Marco Fantini

Członek rady

Członek zarządu MKZ sp. z o. o.

Paweł Marciniak

Członek rady

Członek zarządu McKeen-Beef sp. z o. o.

Dariusz Zakrzewski

Członek rady

Współwłaściciel firmy Zakrzewscy

Paweł Nowak

Członek rady

Prezes Zarządu Prime Food sp. z o. o.

Ryszard Smolarek

Członek rady

Prezes Zarządu Agro-Farm R.S. Sp. z o. o.

Andrzej Skiba

Członek rady

Właściciel firmy ZM Skiba

Grzegorz Pieńkosz

Członek rady

Wiceprezes Zarządu Eco Beef sp. z o. o.

Grzegorz Marek

Członek rady

Prezes Zarządu P.H.P.U. Imex Marek-Sala sp. z o. o.

Grzegorz Nosek

Członek rady

Prezes Zarządu NERO sp. z.o.o

Wojciech Mróz

Członek rady

Prezes Zarządu i właściciel ZPM Mróz

Bogusław Miszczuk

Członek rady

Prezes Zarządu Sokołów S.A.

Roman Miler

Członek rady

Członek rady nadzorczej CM Makton

Małgorzata Podniesińska

Członek rady

ZM Mokobody sp. z o. o.

Czesław Frischke

Członek rady

Prezes Zarządu firmy Drobex

Paweł Zakrzewski

Członek rady

Prezes Zarządu ZM Stanisławów

Agnieszka Węgrzynowicz

Członek rady

ZM Łmeat-Łuków S.A.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA